Rozmawiali o przedsiębiorczości społecznej
Dodane przez administrator dnia Czerwiec 27 2014 13:15:00

W czwartek 26 czerwca odbyła się w Ulhówku konferencja pt. Rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”. Współorganizatorami jej byli Fundacja „Barka” z Poznania, Wójt Gminy Ulhówek i Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku.

Do sali CIS przybyło ponad 120 gości, wśród których byli m.in. Tomasz i Barbara Sadowscy –

z „Barki”, wójtowie z Komarowa-Osady, Adamowa,Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Dyrektorzy PUP w Jarosławiu i Tomaszowie Lubelskim, Kierownik MOPS

w Tomaszowie Lubelskim i GOPS w Ulhówku, Kierownicy CIS w Komarowie-Osadzie, Nieliszu, Hrubieszowie i Jarosławiu.


Treść rozszerzona

W czwartek 26 czerwca odbyła się w Ulhówku konferencja pt. Rozwój przedsiębiorczości społecznej na terenach wiejskich”. Współorganizatorami jej byli Fundacja „Barka” z Poznania, Wójt Gminy Ulhówek i Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku.

Do sali CIS przybyło ponad 120 gości, wśród których byli m.in. Tomasz i Barbara Sadowscy –

z „Barki”, wójtowie z Komarowa-Osady, Adamowa,Dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Dyrektorzy PUP w Jarosławiu i Tomaszowie Lubelskim, Kierownik MOPS

w Tomaszowie Lubelskim i GOPS w Ulhówku, Kierownicy CIS w Komarowie-Osadzie, Nieliszu, Hrubieszowie i Jarosławiu.

Przybyłych powitał wójt Łukasz Kłębek. Po nim głos zabrała Barbara Sadowska, która przedstawiła działania podejmowane w ostatnim czasie przez Fundację Pomocy Wzajemnej. Przypomniała, że podstawą wszelkich działań powinien być człowiek, jego potrzeby i pragnienia. Urząd powinien pełnić rolę służebną względem mieszkańca danej gminy czy miasta, ale i sami ludzie powinni jak najczęściej wystrzegać się postawy roszczeniowej, a słowo „samorząd” odnosi się do ogółu lokalnej społeczności, jej praw i obowiązków. Następnie wójtowie z Komarowa

i Adamowa opowiadali o działających CIS-ach w ich gminach.

O bolączkach ale i sukcesach.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel dyskusyjny „ Przedsiębiorczość społeczna – szansa

na rozwój terenów wiejskich i popegeerowskich”. Jego uczestnicy na podstawie własnych doświadczeń jak i planów na przyszłość mówili o pomysłach na bliższą i dalszą perspektywę. Przedstawiali także zagrożenia w realizacji. Wskazywali na ważną rolę lokalnych liderów ekonomii społecznej ale mówili również o konieczności zmiany mentalności u sprawujących władzę. Padają

z ich grona liczne deklaracje pomocy ale niestety brak jest konkretów.

Spotkanie zakończyło się podpisaniem Listu intencyjnego w zakresie rozwoju Partnerstw Lokalnych i przedsiębiorczości społecznej na Lubelszczyźnie.

 

 

 photo IMG_3404Medium_zpsfcf3e760.jpg  photo IMG_3393Medium_zpse8b1371b.jpg  photo IMG_3385Medium_zpsefcf7428.jpg  photo IMG_3381Medium_zpsda882bf8.jpg